Riwayat Sejarah Kisah Nabi Adam AS

baiklah sobat saya akan membahas kisah  Nabi Adam AS.
Setelah Allah SWT menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh – tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah


ditakdirkan baginya.
Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah SWT akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu, disebabkan kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah SWT : “Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya, sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu.”
Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu:
“Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya.”
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah SWT dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna.
Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah.
Tuhan bertanya kepada Iblis : “Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?”
Iblis menjawab : “Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur.”
Karena kesombongan, kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.
Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.
Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
“Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah.”
Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya: “Cobalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam.”
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata : “Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”
Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka : “Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.”
Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. ia ditanya oleh malaikat : “Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?”
Berkatalah Adam : “Seorang perempuan.”Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya”. ” Siapa namanya? “ tanya malaikat lagi. “Hawa”, jawab Adam. “Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?” ,tanya malaikat lagi.
Adam menjawab : “Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah.”
Allah berpesan kepada Adam : “Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini.”

demikian kisah  Nabi Adam AS semoga bermanfaat.

You May Like :

13 Responses to "Riwayat Sejarah Kisah Nabi Adam AS"

Agen XAMthone Plus Jakarta pusat mengatakan...

terimakasih atas pencerahannya..

Unknown mengatakan...

Allahhu Akbar tidak ada keraguan sedikitpun..
terimakasih..

Rahman mengatakan...

Sepi

Unknown mengatakan...

Sangat bermanfaat'

Tary.. mengatakan...

Terimakasih, dgn ini saya bisa mengerjakan tugas o:)

Unknown mengatakan...

Sip.... Hitung-hitung untuk tambah wawasan.

Unknown mengatakan...

subhanallah.. 1milyar..

febriant mengatakan...

sib tp tulisanya tumpuk"an bikin pegel mata.... :D

Unknown mengatakan...

maaf sebelumnya...
saya sangat tertarik tentang kisah nabi ADAM A.S. saya seorang muslim.. saya juga akui bahwa ibadah saya sebagai seorang muslim tidak begitu bagus.. akan tetapi setelah membaca cerita singkat saudara penulis, apakah itu cerita singkat dari bahasa sendiri atau berdasarkan Al-Quran dan hadist? karena setelah saya baca cerita saudara,saya mendapatkan kejanggalan2 yang ada dalam cerita penulis,diantaranya :
1. Tidak ada sumber dari mana cerita tersebut ditulis sehingga terkesan hanya sebuah dongeng belaka (bagi yang tidak tau atau teman2 yang non muslim)
2. Didalam cerita penulis,tidak menceritakan buah apa yang dilarang Allah SWT kepada Nabi Adam AS sementara didalam Al-Quran ada tertulis nama buah yang dilarang
3. Didalam cerita penulis ini tidak ada yang namanya Nabi Adam AS diutus ke bumi dan menguasai bumi... perlu diketahui bahwa penguasa bumi dan alam semesta yang ada diseluruh bumi maupun diluar bumi itu hanya milik Allah SWT. Dia lah yang berkuasa atas semua itu. Sementara Nabi Adam AS itu tidak diciptakan untuk ke Bumi melainkan kekal di Syurga.. tercampakkannya Nabi Adam AS dan Hawa ke bumi itu karena rayuan iblis...

Sebenarnya ini hanya sharing semata... kalau bisa saya hanya ingin menyarankan jika ingin menulis kisah tentang 25 nabi,harap diteliti terlebuh dahulu seperti apa,karena 25 nabi tersebut itu ada didalam Al-Quran dan silahkan menceritakan dengan cara menterjemahkan dalam tulisan atau ketikan kita.. akan tetapi jangan mengubah sejarah dengan menambah kata2 dan menambah logika dan pemikiran kita sendiri... efek dari semua itu nanti akan ada kekeliruan.

Unknown mengatakan...

maaf sebelumnya...
saya sangat tertarik tentang kisah nabi ADAM A.S. saya seorang muslim.. saya juga akui bahwa ibadah saya sebagai seorang muslim tidak begitu bagus.. akan tetapi setelah membaca cerita singkat saudara penulis, apakah itu cerita singkat dari bahasa sendiri atau berdasarkan Al-Quran dan hadist? karena setelah saya baca cerita saudara,saya mendapatkan kejanggalan2 yang ada dalam cerita penulis,diantaranya :
1. Tidak ada sumber dari mana cerita tersebut ditulis sehingga terkesan hanya sebuah dongeng belaka (bagi yang tidak tau atau teman2 yang non muslim)
2. Didalam cerita penulis,tidak menceritakan buah apa yang dilarang Allah SWT kepada Nabi Adam AS sementara didalam Al-Quran ada tertulis nama buah yang dilarang
3. Didalam cerita penulis ini tidak ada yang namanya Nabi Adam AS diutus ke bumi dan menguasai bumi... perlu diketahui bahwa penguasa bumi dan alam semesta yang ada diseluruh bumi maupun diluar bumi itu hanya milik Allah SWT. Dia lah yang berkuasa atas semua itu. Sementara Nabi Adam AS itu tidak diciptakan untuk ke Bumi melainkan kekal di Syurga.. tercampakkannya Nabi Adam AS dan Hawa ke bumi itu karena rayuan iblis...

Sebenarnya ini hanya sharing semata... kalau bisa saya hanya ingin menyarankan jika ingin menulis kisah tentang 25 nabi,harap diteliti terlebuh dahulu seperti apa,karena 25 nabi tersebut itu ada didalam Al-Quran dan silahkan menceritakan dengan cara menterjemahkan dalam tulisan atau ketikan kita.. akan tetapi jangan mengubah sejarah dengan menambah kata2 dan menambah logika dan pemikiran kita sendiri... efek dari semua itu nanti akan ada kekeliruan.

noor alamsyah mengatakan...

salut! sangat bermanfaat!

Unknown mengatakan...

سُبْحَانَ اللَّهِ.. Maha besar Allah dgn segala cipta'n nya

Ul_at mengatakan...

@asher mayer
Saya akan menjawab sedikit tentang ke tiga pertanyaan nya ya ;-)
1. Sumber? Jelas ada, Al Quran, manusia merangkai setting sesuai dengan firman, beserta dengan hadits dan tafsir yang manusia pikirkan, sehingga terbentuklah kisah, suri tauladan, dan sejarah. Bukan dongeng kok lawong itu benar2 terjadi.
2. Coba cari di buku lain, pasti ada kok buah yang terlarang. namanya Buah Khuldi. (Bahasa Arab itu). Ceritanya penulis engga nulis artikel sampe selesai. Lawong keturunan nabi adam bernama Qabil aja engga disebutin kok.
3. Mmm, kayaknya di pelajaran SMA kelas 10 ada deh ayatnya. Allah menciptakan manusia agar menjadi KHALIFAH alias PEMIMPIN. Mungkin maksud penulis, PENGUASA sama aja kayak PEMIMPIN. Namun, alangkah bagusnya kalo kita baca nya khalifah, agar lebih santun.
Makasih kaka :)